MDclinic
Domov / Polikliniky / Poliklinika JUH, Trenčín / Ambulancia leteckého lekárstva

Ambulancia leteckého lekárstva

Ako jedna z mála ambulancií v regióne sa zaoberá vyšetrovaním záujemcov o povolanie alebo klientov pôsobiacich v oblasti letectva. Okrem bežných laboratórnych vyšetrení zabezpečuje v rámci preventívnych prehliadok aj širšie doplnkové vyšetrenia.


Ponuka služieb

Súčasťou ponuky služieb ambulancie sú:

  • Letecko – lekárske vyšetrenia a hodnotenia na účely vydávania, predlžovania a obnovenia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pre LAPL, pilotov 2. triedy a palubných sprievodcov
  • Doplnkové vyšetrenia – očné, otorinolaryngologické, neurologické, kardiologické
  • Špecializované vyšetrenia ako ergometria, echokardia a ultrasonografia

 

MUDr. Tibor Guštafík

Lekár

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

 

Bližšie informácie a objednávanie (v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod.)


Parkovanie

Počet parkovacích miest pre klientov: 20

Parkovacie miesta sa nachádzajú pred poliklinikou.

MHD

Zastávka Východná: 23, 28

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie