MDclinic
Domov / PZS / Preventívne prehliadky

Ambulancia pracovného lekárstva

Poskytuje služby v oblasti vplyvu pracovných podmienok na zdravie zamestnancov.


Ponuka služieb

Formou cielených lekárskych prehliadok pomáha zamestnancom v prevencii chorôb a pracovných úrazov na i mimo pracoviska.

Zamestnanci môžu v ambulancii absolvovať nasledujúce prehliadky:

  • Vstupné, periodické, výstupné prehliadky
  • Mimoriadne prehliadky zamerané na výkon konkrétnych pracovných činností
  • Prehliadky zamerané na schopnosť viesť motoré vozidlo, prácu so zobracovacími jednotkami, atď.

 

MUDr. Tibor Guštafík

Lekári

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

 

Bližšie informácie a objednávanie (v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod.)


Parkovanie

Počet parkovacích miest pre klientov: 20

Parkovacie miesta sa nachádzajú pred poliklinikou.

MHD

Zastávka Východná: 23, 28

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie