MDclinic
Domov / Footer / Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Radlinského 27
811 07 Bratislava


IČO: 44 571 747
DIČ: 2022769727
IČ DPH: SK2022769727


Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620206439/1100
IBAN: SK 36 1100 0000 0026 2020 6439
SWIFT: TATRSKBX