MDclinic

PREVENT MAXI Žena

Poliklinika Radlinského

Nadštandardná preventívna prehliadka
Cieľom nadštandardných preventívnych lekárskych prehliadok je zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu s cieľom eliminovať riziko vzniku chronických ochorení.

Kúpiť od 419 €
 

Preventívny program tvorí komplexná diagnosticko-preventívna prehliadka s využitím viacerých špecializovaných ambulancií.

Program je vystavený špecificky pre ženy so zameraním na možné civilizačné ochorenia (napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, ochorenia štítnej žľazy, a pod.) ale i ochorenia priamo súvisiace s pohlavným ústrojenstvom (ochorenia mliečnej žľazy, karcinóm prsníka, cysty a pod.) či iných patologických javov a to predovšetkým u žien v strednom či vyššom veku, s vysokou psychickou záťažou, pracovným vypätím, pod stresom alebo nezdravým životným štýlom. Definované vyšetrenia pomáhajú odhaliť začínajúce štádium choroby alebo poruchy orgánu. 

PROGRAM ZAHŔŇA: 


Vyšetrenie všeobecným lekárom/internistom - kompletné lekárske vyšetrenie, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie poklepom, pohmatom a posluchom, meranie tlaku krvi a pulzu, posúdenie stavu výživy, antropometrické vyšetrenie: výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou). 

Vyšetrenie laboratórnych parametrov z krvi a moču

FOBT test zo stolice - vyšetrenie skrytého krvácania zo stolice. Umožňuje zistiť tzv. okultné (skryté) krvácanie v tráviacom trakte, ktoré môže byť spojené s mnohými ochoreniami, napr. divertikulitídou, kolorektálnym karcinómom, polypy, Crohnovou chorobou.

EKG vyšetrenie - elektrokardiografické vyšetrenie 12 zvodovým záznamom, pokojová krivka, odborné vyhodnotenie. 

Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc, vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých funkčných ochorení pľúc.

Oftalmologické vyšetrenie s perimetrom - komplexné očné vyšetrenie zahŕňajúce určenie zrakovej ostrosti, refrakcie, vyšetrenie predného segmentu oka, farbocitu, očného tlaku a očného pozadia. Vyšetrenie je doplnené aj o perimetrické vyšetrenie - meranie rozsahu a výpadkov zorného očného poľa. 

Komplexné vertebrologické vyšetrenie - anamnéza, zisťovanie rizikových faktorov ochorení pohybového aparátu, kompletné fyzikálne vyšetrenie krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice, vyšetrenie hybnosti kĺbov, poradenstvo ohľadom správneho držania tela, odporúčania a záver.

ORL vyšetrenie s audiometriou - odborné vyšetrenie uší, nosa a hrdla, skríning možných patologických zmien doplnené o audiometrické vyšetrenie - vyšetrenie sluchu s cieľom určiť  prach sluchu, rozsah straty sluchu a analýza príčin zisteného typu sluchového postihnutia.

USG brucha - sonografické vyšetrenie orgánov brušnej dutiny: pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška. Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno, v prípade vyšetrenia popoludní, 4 hod pred vyšetrením prosím nejedzte.

USG štítnej žľazy - sonografické vyšetrenie štítnej žľazy, detekcia patologických zmien.

Dermatologické vyšetrenie - kožné vyšetrenie zamerané na vyšetrenie znamienok dermatoskopom, poradenstvo ohľadom vplyvu slnečného žiarenia na pokožku.

Gynekologické vyšetrenie - odborné vyšetrenie zamerané na anamnéza, zisťovanie rizikových faktorov gynekologických ochorení, fyzikálne vyšetrenie, vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, odber materiálu na cytologické vyšetrenie formou LBC, vyšetrenie moču, USG vyšetrenie orgánov malej panvy, odporúčania, záver. 

Gynekologicko-onkologický skríning - onkologický skríning (gynekologický skríning maternice metódou LBC /liquid based cytology/, USG vyšetrenie malej panvy, onkomarker CA 125).

Vypracovanie záverečnej lekárskej správy, popis zistených diagnóz a odporúčania na zlepšenie a posilnenie zdravotného stavu, resp. pri zistených patologických stavoch odporúčanie špecialistu.


Nadštandardné preventívne prehliadky sú realizované a plánované vo vopred objednanom termíne a časových slotoch tak, aby bol pre klienta zachovaný vysoký komfort počas celého priebehu prehliadky.

Dostupnosť termínov je vždy závislá od aktuálnej obsadenosti ambulancií. Obvykle v rozsahu od 2 do 8 týždňov. 


KDE NÁS NÁJDETE?

Vchod do polikliniky sa nachádza vo vnútornom areáli hotela Saffron, priamo oproti vchodu do hotela na 2. poschodí (bezbariérový vstup, výťah).

MHD: 

PARKOVANIE: 


KONTAKT:

02/2086 8777, 02/3266 3502, 02/2086 8759
recepcia.radl@mdclinic.sk 


NEDOVOLALI STE SA NÁM?

K našim klientom pristupujeme individuálne, preto veríme, že pochopíte obsadenosť našich liniek ako aj skutočnosť, že Vám momentálne nedvíhame. Prosíme, zanechajte nám odkaz alebo napíšte e-mail (pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte telefonický kontakt), my sa Vám ozveme späť, hneď ako to bude možné. ĎAKUJEME.