MDclinic
Domov / Polikliniky

Moderné polikliniky

Služby našich všeobecných lekárov a rôznych odborných špecialistov sú vám plne k dispozícii v priestoroch s moderným technickým vybavením. Preventívna a liečebná zdravotná starostlivosť, komplexný manažment klienta pri zdravotnej starostlivosti je poskytovaná celoročne. Sme lídrom v pracovnej zdravotnej službe.


Ponuka služieb

Navštívte moderné polikliniky MDclinic


Špičkové služby pre vaše zdravie