MDclinic
Domov / Ponuka služieb / Jednorazové programy / Dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti krku

Dopplerovské vyšetrenie ciev v oblasti krku

Poliklinika Radlinského

Jednorazový program
Ultrazvukové vyšetrenie krčných artérií alebo extrakraniálnych tepien.

Kúpiť od 55 €
 

Jedná sa o vyšetrenie krčných artérií alebo extrakraniálnych tepien, ktoré zabezpečujú prívod krvi do mozgu. Vyšetrenie umožňuje posúdiť zúženie, prípadne uzáver týchto ciev a stanoví rýchlosť prietoku krvi. Umožňuje posúdiť stav aterosklerózy (kôrnatenie tepien) u vyšetrovaného pacienta.

Vyšetrenie by mal absolvovať každý pacient: