MDclinic

PREVENT MAXI Muž

Poliklinika Radlinského

Nadštandardná preventívna prehliadka
Cieľom nadštandardných preventívnych lekárskych prehliadok je zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu s cieľom eliminovať riziko vzniku chronických ochorení.

Kúpiť od 399 €
 

Preventívny program tvorí komplexná diagnosticko-preventívna prehliadka s využitím viacerých špecializovaných ambulancií.

Program je zameraný na skríning možných civilizačných ochorení (napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, ochorenia štítnej žľazy, rakovina prostaty) či iných patologických javov a to predovšetkým u ľudí v strednom či vyššom veku, s vysokou psychickou záťažou, pracovným vypätím, pod stresom alebo nezdravým životným štýlom. Definované vyšetrenia pomáhajú odhaliť začínajúce štádium choroby alebo poruchy orgánu.

PROGRAM ZAHŔŇA: 


Vyšetrenie všeobecným lekárom/internistom - kompletné lekárske vyšetrenie, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie poklepom, pohmatom a posluchom, meranie tlaku krvi a pulzu, posúdenie stavu výživy, antropometrické vyšetrenie: výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou). 

Vyšetrenie laboratórnych parametrov z krvi a moču

FOBT test zo stolice - vyšetrenie skrytého krvácania zo stolice. Umožňuje zistiť tzv. okultné (skryté) krvácanie v tráviacom trakte, ktoré môže byť spojené s mnohými ochoreniami, napr. divertikulitídou, kolorektálnym karcinómom, polypy, Crohnovou chorobou.

EKG vyšetrenie - elektrokardiografické vyšetrenie 12 zvodovým záznamom, pokojová krivka, odborné vyhodnotenie. 

Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc, vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých funkčných ochorení pľúc.

Oftalmologické vyšetrenie s perimetrom - komplexné očné vyšetrenie zahŕňajúce určenie zrakovej ostrosti, refrakcie, vyšetrenie predného segmentu oka, farbocitu, očného tlaku a očného pozadia. Vyšetrenie je doplnené aj o perimetrické vyšetrenie - meranie rozsahu a výpadkov zorného očného poľa. 

Komplexné vertebrologické vyšetrenie - anamnéza, zisťovanie rizikových faktorov ochorení pohybového aparátu, kompletné fyzikálne vyšetrenie krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice, vyšetrenie hybnosti kĺbov, poradenstvo ohľadom správneho držania tela, odporúčania a záver.

ORL vyšetrenie s audiometriou - odborné vyšetrenie uší, nosa a hrdla, skríning možných patologických zmien doplnené o audiometrické vyšetrenie - vyšetrenie sluchu s cieľom určiť  prach sluchu, rozsah straty sluchu a analýza príčin zisteného typu sluchového postihnutia.

USG brucha - sonografické vyšetrenie orgánov brušnej dutiny: pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška. Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno, v prípade vyšetrenia popoludní, 4 hod pred vyšetrením prosím nejedzte.

USG štítnej žľazy - sonografické vyšetrenie štítnej žľazy, detekcia patologických zmien.

Dermatologické vyšetrenie - kožné vyšetrenie zamerané na vyšetrenie znamienok dermatoskopom, poradenstvo ohľadom vplyvu slnečného žiarenia na pokožku.

Urologické vyšetrenie - vyšetrenie zamerané na skríning rakoviny prostaty, vrátane vyšetrenia vonkajšieho genitálu, prostaty, zahŕňa ultrasonografiu obličiek, močového mechúra, prostaty, mieška, semenníkov a nadsemenníkov.

Onkologický skríning prostaty - vyšetrenie zahŕňa urologický skríning prostaty, palpačné a USG vyšetrenie prostaty, vyšetrenie onkomarkeru PSA (detekcia rakoviny prostaty).

Vypracovanie záverečnej lekárskej správy, popis zistených diagnóz a odporúčania na zlepšenie a posilnenie zdravotného stavu, resp. pri zistených patologických stavoch odporúčanie špecialistu.


Nadštandardné preventívne prehliadky sú realizované a plánované vo vopred objednanom termíne a časových slotoch tak, aby bol pre klienta zachovaný vysoký komfort počas celého priebehu prehliadky.

Dostupnosť termínov je vždy závislá od aktuálnej obsadenosti ambulancií. Obvykle v rozsahu od 2 do 8 týždňov. 


KDE NÁS NÁJDETE?

Vchod do polikliniky sa nachádza vo vnútornom areáli hotela Saffron, priamo oproti vchodu do hotela na 2. poschodí (bezbariérový vstup, výťah).

MHD: 

PARKOVANIE: 


KONTAKT:

02/2086 8777, 02/3266 3502, 02/2086 8759
recepcia.radl@mdclinic.sk 


NEDOVOLALI STE SA NÁM?

K našim klientom pristupujeme individuálne, preto veríme, že pochopíte obsadenosť našich liniek ako aj skutočnosť, že Vám momentálne nedvíhame. Prosíme, zanechajte nám odkaz alebo napíšte e-mail (pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte telefonický kontakt), my sa Vám ozveme späť, hneď ako to bude možné. ĎAKUJEME.